Jak przebiega proces niwelacji terenu?

Jednym z pierwszych etapów związanych z rozpoczęciem budowy jest niwelacja terenu, czyli jego dokładne wyrównanie. Dzięki temu zabiegowi można swobodnie przejść do realizacji projektu architektonicznego budownictwa jedno czy wielorodzinnego, drogi, parkingu czy innej inwestycji. Mimo że wydaje się to dość nieskomplikowaną czynnością, należy się do niej dobrze przygotować i właściwie rozplanować kolejne czynności.

Niwelacja terenu – faza przygotowawcza

Niezależnie od tego, czy planowana jest mała, czy duża inwestycja, niwelacja terenu to krok, którego nie wolno pomijać. Korzystając z usług profesjonalnych firm budowlanych, można mieć pewność, że grunt zostanie właściwie oczyszczony i przygotowany do dalszych prac. Jednak pierwsza faza związana jest ze szczegółowym zaplanowaniem tego procesu oraz wymierzeniem terenu.

Pomiary ułatwią szybkie i dokładne oczyszczenie działki oraz późniejsze wyrównanie gruntów. Użycie specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, narzędzi pomiarowych: łaty niwelacyjnej, niwelatora, pozwalają stworzyć siatkę wysokościową terenu, na której znajdują się też informacje o obiektach, które należy wyrównać.

Wyrównanie terenu krok po kroku

W zależności od rodzaju planowanej inwestycji kolejność i występowanie czynności może się nieco różnić, ale zazwyczaj następny etap dotyczy fizycznego profilowania gruntu. Od usunięcia zbędnej warstwy wierzchniej ziemi, wyrównania wszystkich pagórków, wzniesień, po zasypywanie ubytków, rowów i innych wgłębień. Na życzenie klienta można przygotować spadki i wzniesienia, popularne na przykład przy projektowaniu ogrodów czy zabezpieczaniu budynków.

Istotnym momentem jest zagęszczanie gruntu z przystosowanymi do tego maszynami, dzięki któremu uzyskujemy stabilne podłoże gotowe na kolejne prace budowlane. Dla bezpieczeństwa inwestycji niwelacja powinna być przeprowadzana przez specjalistów z doświadczeniem i zapleczem technicznym. Wpływa to na odporność budynków i innych konstrukcji na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, obciążeń i uszkodzeń mechanicznych.