Sposoby transportu kruszyw budowlanych

Kruszywa wszelkiego rodzaju, zaczynając od piasku, a kończąc na specjalnie wytwarzanym keramzycie, są bardzo ważnymi materiałami w przemyśle budowlanym. Dlatego, odpowiedni i sprawny transport jest bardzo ważny. Poznaj sposoby transportu kruszyw budowlanych.

Bezpieczeństwo przewozu

Transport kruszyw jest na tyle istotną kwestią w branży budowlanej, że warto zachować wszelkie środki ostrożności podczas jego transportu. Rozłożenie ładunku w sposób równomierny w całej skrzyni ładunkowej pojazdu, jest pierwszą zasadą bezpieczeństwa podczas przewozu tego rodzaju kruszyw. Właściwy rozkład masy ładunku wpływa na równomierne obciążenie osi pojazdu oraz pozwala na zachowanie odpowiednich warunków podczas jazdy. Podczas wykonywania manewru skrętu, czy zawracania rozkład masy może ulec zmianie, to w rezultacie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś wypadku. Istotną kwestią podczas transportu jest również umiejętność i doświadczenie samego kierowcy. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i sytuacje oraz świadomość wszelkich zagrożeń to cechy dobrego kierowcy mogącego przewozić wszelkiego rodzaju kruszywa.

Środki transportu

Najpopularniejszym i najczęstszym sposobem transportu kruszyw budowlanych są duże auta czteroosiowe. Pojazdy te wykazują się bardzo dużą zwrotnością oraz ładownością na poziomie 17-20 ton. Wywrotki tego typu radzą sobie bardzo dobrze na trudnych terenach. Transport kruszyw na dalekich dystansach może okazać bardziej skomplikowany, dlatego do tego zadania często wykorzystuje się pociągi lub statki. W takich przypadkach są stosowane praktycznie te same zasady bezpieczeństwa i zabezpieczenia przewożonego towaru. Zasady bezpieczeństwa szczególnie odgrywają dużą rolę w transporcie morskim, ponieważ taka niekontrolowana zmiana rozkładu masy może nawet doprowadzić do zatopienia statku. Dlatego też transport kruszyw drogą morską odbywa się w szczelnie zamkniętych oraz wypełnionych do samego końca grodziach.